ติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมต่างๆ ของ คผท. ได้ทาง Facebook FB

การทบทวนนโยบายการค้าของประเทศสมาชิก

การทบทวนนโยบายการค้าเมียนมาร์
สรุปรายงานทบทวนนโยบายการค้าของเมียนมาร์ ที่จัดทำโดยสำนักเลขาธิการฯ
การทบทวนนโยบายการค้ามาเลเซีย
สรุปรายงานทบทวนนโยบายการค้าของมาเลเซีย ที่จัดทำโดยสำนักเลขาธิการ WTO
สรุปผลการประชุมทบทวนนโยบายการค้าของสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดทำโดยคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก
สรุปผลการประชุมทบทวนนโยบายการค้าของสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดทำโดยสำนักเลขาธิการองค์การการค้าโลก
ถ้อยแถลงของหัวหน้าคณะของจีน นาย Wang Shouwen ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (Assistant Minister of Commerce) ในการประชุมทบทวนนโยบายการค้าของสาธารณรัฐประชาชนจีน
การประชุมทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ประเทศปากีสถาน
การประชุมทบทวนนโยบายการค้า (TPR) ประเทศญี่ปุ่น


The Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization and the World Intellectual Property Organization
Route
de Pre-Bois 20, Case postale 1848, 1215 Geneva 15, Switzerland Tel: +4122 9295200 Fax: +4122 7910166 Email: gsa@thaiwto.com