ติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมต่างๆ ของ คผท. ได้ทาง Facebook FB

1/2557 15 ธันวาคม 2557
พาณิชย์ดันอุตสาหกรรม IT ของไทยเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล

2/2557 16 ธันวาคม 2557 ไทยร่วมดันการเจรจาใน WTO ให้เดินหน้าต่อ เพื่อเปิดตลาดสินค้าและบริการไปยัง 161 ประเทศทั่วโลก

3/2557 16 ธันวาคม 2557
WTO พร้อมเดินหน้าเจรจาต่อ สมาชิกย้ำเจรจาด้านเกษตรเป็นเรื่องสำคัญ

4/2557 19 ธันวาคม 2557
ความหวังของการเจรจาการค้าบริการภายใต้ WTO

1/2558 03 มีนาคม 2558 ไทยกับการให้สิทธิพิเศษด้านการค้าบริการแก่ประเทศสมาชิก LDCs

2/2558 29 กรกฎาคม 2558
ประเทศไทยเห็นชอบในหลักการเข้าร่วมสมาชิก WTO อีก 21 ประเทศ ประกาศเปิดเสรีสินค้า IT เพิ่มเติม 201 รายการ มีผลบังคับใช้ปีหน้า

3/2558 22 ตุลาคม 2558 ไทยพร้อมปรับระบบพิธีการศุลกากรตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า

1/2560 26 มกราคม 2560
พิธีสารแก้ไขความตกลงทริปส์ของ WTO มีผลใช้บังคับ

2/2560 22 กุมภาพันธ์ 2560 ความตกลง TFA เริ่มมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ

1/2561
ประเทศไทยสุดยอด!! ทูต WTO ของไทยผงาดขึ้นนั่งประธานองค์กรระงับข้อพิพาท WTO
2/2561
ASEAN E-Commerce ผงาดสู่เวทีระดับโลก
3/2561
การหารือเรื่องการค้ากับการเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจให้กับสตรีภายใต้องค์การการค้าโลก
4/2561
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีของ WTO สมัยสามัญ ครั้งที่ 10 (MC10)
5/2561
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีของ WTO สมัยสามัญ ครั้งที่ 11 (MC11)
6/2561
ไทยร่วมกับหลายประเทศ WTO แสดงข้อกังวลทางการค้าต่อกฎระเบียบการนำเข้ารถยนต์เวียดนาม
7/2561
การเยือนไทยของผู้อานวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
Visit to Thailand by Director-General of WIPO

8/2561
การค้าของโลกในปี 2561 และแนวโน้ม
9/2561
คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและดนตรีคลาสสิก ณ สำนักงานใหญ่ WIPO
10/2561
WTO ชี้มาตรการซองบุหรี่แบบเรียบของออสเตรเลีย "ไม่ขัด" กฏเกณฑ์การค้าโลก
11/2561
ออท.คผท.ไทยเปิดตัวรายงานประจาปี 2017 ขององค์กรอุทธรณ์
12/2561
คณะศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเยือนองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
13/2561
คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก และคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ได้ร่วมกันจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
14/2561
เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก และคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ได้ร่วมกันจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ที่ทำการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ นครเจนีวา

15/2561

Join us for the #ASEAN Food Festival from 10 – 14 September 18 at the UNOG and WTO cafeterias! A different selection of ASEAN dishes for lunch everyday prepared by the talented chefs at #Eldora. Don’t miss out the chance to experience a taste of ASEAN!


16/2561
นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (คผท.) ได้รับเชิญให้บรรยายเกี่ยวกับบทบาทของไทยในเวทีองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกแก่คณะผู้พิพากษาไทยทั้งจากศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ และศาลชั้นต้น ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ รวม 35 คน ณ Graduate Institute of Geneva นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
17/2561
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก และคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ได้ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ วัดพุทธวิหาร เอชาลองส์ เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์
18/2561
ในโอกาสเสด็จเยือนสมาพันธรัฐสวิสของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ได้เฝ้าฯ รับเสด็จ และทูลเกล้าฯ ถวายช่อดอกไม้ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ นครเจนีวา
19/2561
คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ได้ร่วมบำเพ็ญกุศลทอดกฐินพระราชทาน และกฐินสามัคคี ณ วัดศรีนครินทรวราราม ณ เมือง Gretzenbach สวิตเซอร์แลนด์
20/2561
เมื่อวันที่ ธันวาคม ๒๕๖o คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
ได้ร่วมกันจัดงานเนื่องในโอกาสวันชาติไทย วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช
๒๕๖o
ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

21/2561
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ ออท.ไทย และประธานองค์กรระงับข้อพิพาท (DSB) เข้าร่วมการอภิปรายหัวข้อ Challenges and Opportunities facing the WTO ร่วมกับ ออท. สหรัฐฯ ในการประชุมรัฐสภาว่าด้วยองค์การการค้าโลกประจำปี 2561 เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับองค์กรระงับข้อพิพาท และการแก้ไขวิกฤตองค์กรอุทธรณ์ (Appellate Body) ของ WTO ณ องค์การการค้าโลก นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
22/2561
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก และประธานองค์กรระงับข้อพิพาท (DSB) ได้เข้าร่วมเป็น Panelist งาน South - South Dialogue เพื่อบรรยายและแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่อง Dispute Settlement System กับคณะทูตประเทศ LDCs ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
23/2561
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ไทย โดยนางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ได้รับมอบค้อนประจำตำแหน่งประธานคณะกรรมการอาเซียน ณ นครเจนีวา ต่อจากสิงคโปร์ ในฐานะที่ไทยจะเป็นประธานอาเซียน ปี 2562 ณ องค์การการค้าโลก นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
01/2562
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ได้ร่วมงานวันบูรพาจารย์ทำบุญอุทิศอดีตเจ้าอาวาส วัดพุทธวิหาร เอชลองส์ เมืองโลซานน์ สมาพันธรัฐสวิส และร่วมงานสมโภชการก่อตั้งวัดครบ 19 ป
02/2562
นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก (WTO) และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ณ นครเจนีวา รับตำแหน่งประธานคณะมนตรีใหญ่ WTO
3/2562
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิสจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

4/2562
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ) ในฐานะประธานคณะมนตรีใหญ่ (Genral Council) ขององค์การการค้าโลก (WTO) ได้ให้การต้อนรับเลขาธิการสหประชาชาติ (นาย António Guterres) ในการเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีใหญ่สมัยพิเศษ ...

5/2562
WTO เปิดฉากการหารือเพื่อเจรจาจัดทำความตกลง e-commerce
6/2562
อินเดียถูกฟ้องกรณีขึ้นภาษีสินค้า ICT ใน WTO
7/2562
WTO เดินหน้าพัฒนาระบบฐานข้อมูลใบอนุญาตนำเข้าของประเทศสมาชิก
8/2562
อีกมิติหนึ่งของท่านทูตวีรชัยกับองค์การการค้าโลก  (WTO)
9/2562
ร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
10/2562
WIPO กับประเทศไทย
11/2562
รัฐมนตรี WTO สั่งเร่งเจรจาอุดหนุนประมงและปฏิรูป WTO

The Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization and the World Intellectual Property Organization
Route
de Pre-Bois 20, Case postale 1848, 1215 Geneva 15, Switzerland Tel: +4122 9295200 Fax: +4122 7910166 Email: gsa@thaiwto.com